Guest

Another web solution developed by DMH Technology

Laman web kini berwajah baru

Panel Maklumat

Laman web www.infomurid.com kini berwajah baru sesuai dengan teknologi dan keperluan semasa. Untuk memudahkan pengguna melayari aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam laman web ini, kami telah menyediakan menu 'dropdown'. Melalui ciri ini, para pengguna tidak lagi perlu menekan butang "Back"pada aplikasi yang digunakan.

Apabila anda berjaya memperolehi akses melalui menu Login, sistem akan mempamerkan menu-menu yang telah ditetapkan untuk anda oleh Pentadbir Sistem atau pegawai-pegawai yang telah diberi kuasa untuk menukar konfigurasi yang tertentu.
 


 

 

Sistem Bank Item dan Ujian Dalam Talian

Sekarang dibuka untuk semua guru dan pentadbir Aras 2 dan ke atas.

Sila login terlebih dahulu dan pilih menu Bank Item di bawah kategori Akademik.

1. Penyediaan item secara online
2. Perkongsian item antara guru/sekolah dalam negeri/bahagian.
3. Penyediaan ujian secara online
4. Murid-murid menduduki ujian secara online
5. Semakan secara automatik dan penghantaran terus kepada kad kemajuan berasaskan web
6. Penyediaan analisis ujian untuk sekolah/negeri/bahagian
7. Penyediaan analisis item